SELÇUK

Eski adıyla Ayasuluk, 1304 yılında Aydınoğulları Beyliği’nin,1426 yılında ise Osmanlı Devletinin egemenliği altına girmiştir.1914 yılında adı Selçuk olarak değişmiştir.Kurtuluş savaşından sonra Akıncılar ismi ile Kuşadası’na bağlı bir bucak olan Selçuk,1957 yılında ise İzmir’e bağlı bir ilçe olmuştur.

Selçuk’un tarihçesi Efes Antik Kentinin kuruluşu olan M.Ö. 6000 yıllarına yani Neolitik Dönem’e kadar inmektedir. Doğu ile batı arasında önemli bir kapı durumunda olan Efes önemli bir Liman Kenti idi. Bu konumu ile Efes, çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlayan Efes  250.000 kişilik nüfusuyla dünyanın dört büyük kentlerinden biriydi.

vevor vinyl cutter